Huishoudelijk reglement

(versie 1 januari 2015)

Artikel 1 - naam, zetel en duur

1.1. De vereniging draagt de naam DE STRATEEG.
1.2. Zij is gevestigd te Ravenstraat 2, 9860 Oosterzele.
1.3. De vereniging is opgericht op 7 mei 2013. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 - doel en activiteiten van de vereniging

2.1. De spellenclub heeft als voornaamste betrachting het betere bord-/kaartspel te promoten bij het bredere publiek, alsook een ontmoetingsforum te creëren voor gelijkgestemde zielen.
2.2. Hiertoe wordt maandelijks een spelnamiddag georganiseerd in zaal Het IJzeren Hekken, Rooberg 38, 9860 Landskouter. De data van de spelnamiddagen worden op voorhand kenbaar gemaakt op onze website en de facebookgroep.
2.3. De bestuursleden brengen elke spelnamiddag een voldoende groot aantal spellen uit hun persoonlijke collectie mee, rekening houdend met de volgende criteria:
. Bekroonde spellen door diverse binnenlandse en buitenlandse spelprijzen.
. Mix van oudere en nieuwere spellen.
. Mix van speltypes (lange/korte duur, bord/kaart, strategisch/veiling/worker-placement/onderhandeling/bied/meerderheden/etc.).
2.4. Leden die zelf een voorkeur hebben voor het spelen van een spel wordt gevraagd op voorhand hun wishlist door te geven aan het bestuur.
2.5. Naast de maandelijkse spelnamiddag kan de vereniging nog verschillende andere activiteiten organiseren welke door het bestuur moeten worden bekrachtigd.

Artikel 3 - leden, lidmaatschap en bijdragen

3.1. Het lidmaatschap van de vereniging staat in beginsel open voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar. Ook jongeren van 9 tot 15 jaar die vergezeld worden door een volwassene zijn welkom.
3.2. De bijdragen voor de gewone leden worden als volgt vastgesteld:
Per spelnamiddag vragen wij een bijdrage van € 1,5 per persoon. De inkomsten worden gebruikt om de huur van de zaal te bekostigen, alsook de drank. Ook kosten verbonden aan het onderhouden van de website, alsook eventuele extraatjes voor de leden, etc. zullen hiermee worden bekostigd.
3.3. Bestuursleden, hun gezinsleden en vrijwilligers hebben volgende rechten en voordelen tijdens de georganiseerde activiteiten:
Gratis toegang tot de spelnamiddagen en andere activiteiten. In ruil hiervoor stellen zij zich tijdens de spelmomenten beschikbaar voor het geven van speluitleg en advies aan de leden en stellen zij hun persoonlijke collectie ter beschikking. Zij staan ook in voor de bediening van drank en de schoonmaak van de zaal.

Artikel 4 - bestuur

4.1. Het bestuur bestaat uit:
Eline Van Bever, voorzitter en secretaris
Dimitri Versbraegen, webmaster
Edith Renne, penningmeester

Artikel 5 - collectie

5.1. Onze collectie bestaat voornamelijk uit zogenaamde "Eurogames" waarbij strategie en/of tactiek centraal staan. Uiteraard beschikken wij ook over minder zware spellen zoals party-games, racespellen, co-operatieve spellen, etc. Wargames behoren evenwel niet tot ons aanbod. Een volledig overzicht van onze collectie kan gevonden worden op onze website www.destrateeg.be.
5.2. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen spellen die werden aangekocht uit eigen vermogen en spellen die werden aangekocht met middelen van de club. De spellen die behoren tot de persoonlijke collectie van de bestuursleden blijven dan ook te allen tijde eigendom van de bestuursleden. De spellen die werden aangekocht met inkomsten verworven uit onze activiteiten of d.m.v. subsidies zijn eigendom van de club. Deze spellen worden beheerd door de bestuursleden zolang zij tot het bestuur van de club blijven behoren.
5.3 De leden kunnen op eenvoudig verzoek een lijst verkrijgen van de spellen die tot op heden werden aangekocht met middelen van de club.

Artikel 6 - vrijwilligersvergoeding

6.1. Het grootste deel van de ter beschikking gestelde spellen behoort dus tot de persoonlijke eigendom van één van de bestuursleden. Er wordt daarom aan de leden gevraagd om zorg te dragen voor het spelmateriaal zoals een goede huisvader/huismoeder.
6.2. Om eventuele schade en/of slijtage van de spellen te kunnen compenseren en om onze verplaatsingskosten voor onder meer de aankoop van de drank, etc. te kunnen compenseren, krijgen de bestuursleden een vergoeding per spelnamiddag van € 10/persoon. Deze vergoeding wordt om de 4 maanden toegekend.

Artikel 7 - verzekering

7.1. De vereniging heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten voor de bestuursleden en hun partners die meehelpen tijdens de maandelijkse spelnamiddagen.
7.2. De bestuursleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.

Artikel 8 - wijzigingen aan het huishoudelijk reglement

8.1. Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement kunnen slechts door het bestuur gebeuren.

Artikel 9 – slotbepaling

9.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of twijfel over laat, beslist het bestuur.